Regulamin

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU E.LECLERC ELBLĄG

 

§1

Organizator i Realizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Elblągdis Sp. z o.o. Adres: ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg NIP: 522-26-78-248 REGON: 634374942 KRS 0000099962 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy: 100.000,00.

 

§2

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od godziny 15:00 we wtorek  25.04. 2017 r. do 27.04.2017r. do godziny 10:00.
 2. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie ma miejsce w formie wpisu dokonanego przez administratora na profilu E. Leclerc Elbląg, zwanym dalej „Profilem”.

 

§3

Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej „Użytkownikami”) mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§4

Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie profilu na Facebook-u E.Leclerc Elbląg oraz polubienie postu konkursowego na profilu E. Leclerc Elbląg na portalu Facebook i napisaniu najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§5

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na Profilu zadania konkursowego.
 2. Polub profil na Facebook-u E.Leclerc Elbląg.
 3. Polub post konkursowy na profilu E.Leclerc Elbląg.
  1. W komentarzu pod konkursowym postem wpisz jak uzupełnił byś puste dymki w załączonym obrazku.
  2. Jedna osoba w trakcie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
  3. Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne.

 

§6

Wybór zwycięzców Konkursu

 1. Zwycięzcą konkursu zostaje Użytkownik, który napisze najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.
 2. Komisja Konkursowa oceni czy w sposób właściwy spełnione zostały kryteria warunków wzięcia udziału w konkursie. Komisja będzie się składać z przedstawicieli Organizatora Konkursu, i w dniu 27.04.2017r. o godz. 11.00 wyłoni Zwycięzcę, który otrzyma nagrodę.

 

§7

Ogłoszenie Zwycięzcy

 1. Administrator ogłosi Zwycięzcę 27.04.2017r do godz. 14.00.
 2. Administrator skontaktuje się ze Zwycięzcą w celu ustalenia odbioru nagrody, którą są dwie pojedyncze wejściówki na film w 2D w sieci kin Multikino.
 3. Zwycięzca przekaże Organizatorowi swoje imię i nazwisko, które zostanie podane w hipermarkecie przy odbiorze nagrody w Punkcie Obsługi Klienta.

 

 

 

 

§8

Nieuczciwi Użytkownicy i odpowiedzialność Organizatora

 

 1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia nieuczciwości w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Użytkownika z udziału w Konkursie.
 2. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

§9

Odpowiedzialność

 1. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za realizację niniejszego konkursu.
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook ani z nim związany.